chefsrekrytering

Att vara mycket kompetent inom ett område innebär inte nödvändigtvis att man är en god ledare inom det. Den bästa säljaren i teamet behöver inte utgöra den bästa säljchefen. På samma vis som den bästa marknadsföraren inte behöver utgöra den bästa marknadschefen. Det krävs mer än bara kompetens och erfarenhet för att lyckas som chef idag. Tittar ni efter rätt variabler i er chefsrekrytering?  

 

Att rekrytera en chef är en viktig uppgift med en stor påverkan på företaget, vilket ställer höga krav på rekryteringsprocessen. Vilka egenskaper och kompetenser bör en chef ha och hur hittar man den rätta ledaren för företaget?  

 

I denna artikel fördjupar vi oss i olika strategier ni kan ta till i er chefsrekrytering för att säkerställa att ni får rätt ledare i er organisation.  

 

Fastställ vilka egenskaper ni söker

Chefskap grundar sig i en formell befattning, medan ledarskap är någonting du utövar. Gott ledarskap innebär att personen har förmågan att förena och motivera en grupp individer mot gemensamma mål, vilket ställer höga krav på personliga egenskaper. En viktig strategi för att hitta rätt person för ert företag är att identifiera vilka egenskaper ni söker och har behov av, både nu och framåt.

 

Som rekryteringsföretag träffar och intervjuar vi duktiga och kompetenta chefer dagligen, vi har identifierat några egenskaper som är viktiga att säkerställa vid rekryteringen av er framtida chef. 

 

Empati och psykologisk trygghet  

Det finns många egenskaper som en bra ledare bör besitta. En viktig egenskap är empati och förmåga att skapa psykologisk trygghet. För att kunna leda en avdelning eller organisation är det avgörande att kunna lyssna på sina medarbetare, förstå dem och få deras förtroende. Att skapa psykologisk trygghet bland medarbetarna innebär att de våga berätta om sina misstag och ställa frågor utan att känna sig dumma. Detta kan vara avgörande för företaget när det gäller att hitta nya affärsmöjligheter eller undvika att göra samma misstag flera gånger.  

 

Det finns direkta positiva samband mellan en psykologiskt trygg miljö och arbetsprestation hos individer och grupper. Detta visade en meta-analys av Frazier, Fainshmidt, Klinger, Pezeshkan & Vracheva år 2017, baserat på 18 respektive 33 studier. Psykologisk trygghet är alltså väsentligt för att skapa en högpresterande organisation. Även Google genomförde nyligen ett forskningsprojekt, som syftade till att definiera vad som utgjorde ett effektivt team. Slutsatsen var att den absolut viktigaste faktorn för att lyckas var psykologisk trygghet. 

 

Mod  

En god ledare bör även besitta mod. Enligt en undersökning från tidiningen chef anser 98% av chefer att mod är en viktig chefsegenskap. Detta kan ge uttryck i att våga ta svåra beslut, hålla tuffa samtal och våga vara obekväm. Det kan också innebära att våga erkänna när man som chef gjort något som inte blev lyckat, eller hade fel gällande något. Som chef bör man även kunna ge och ta feedback och inte skygga för att testa nya vägar framåt. 

 

 

Kommunikation  

Som chef är det dessutom viktigt att kunna kommunicera tydligt och förtroendeingivande med medarbetare, ledning och andra chefer. För att en chef också ska vara en bra ledare är det viktigt att personen kan inspirera och väcka motivation hos medarbetarna.  

 

Förmågan att involvera  

En annan viktig egenskap att titta efter i en chef är förmågan att involvera. Som chef arbetar man nära många människor, och därför kan man inte vara en ensamvarg. En ledare måste kunna delegera, involvera medarbetarna i arbetet och ha förtroende för dem att genomföra svåra uppgifter.  

 

 

Ha en balans mellan mjuka och hårda värden

Som nämnt i inledningen är det mer än bara kompetens och erfarenhet som utgör en bra chef. Ni bör inte stirra er blinda på CVn och de kompetenser, kunskaper och färdigheter som kandidaterna har. Utan även se efter mjuka värden som emotionell intelligens, ledarskapsförmåga och de egenskaper vi nämner i första punkten.  

 

Självklart behöver vi även ta hänsyn till hårda värden i en chefsrekrytering, men det viktiga är att skapa en balans mellan mjuka och hårda värden och se hur de samspelar för att utgöra en bra ledare och chef. Många företag väljer att fokusera på hårda värden och glömmer bort de mjuka värdena som är väsentliga för ett gott ledarskap. Detta kan resultera i sämre prestation hos medarbetarna, vilket direkt äventyrar företagets förutsättningar att nå uppsatta mål.  

 

Analysera nuläge och målsättning

För att veta vilken typ av chef ni behöver i er organisation är det klokt att göra en nulägesanalys och identifiera er målsättning. Vad har ni för utmaningar och möjligheter i organisationen? Vilket stadie befinner ni er i och vad har ni för behov? Kartlägg era mål och identifiera därefter vilken typ av chef ni behöver för att nå dessa.  

 

Olika chefsegenskaper kan nämligen vara olika lämpliga beroende på era verksamhetsmål. Driver ni ett startup-bolag? Då kanske ni behöver en chef som är en visionär, vågar ta risker och tänker utanför boxen för att driva innovation och tillväxt. Är ni istället ett stort företag som funnits i över 80 år? Då kanske ni behöver någon som är mer traditionell och duktig på att upprätthålla, optimera och leda befintliga processer och system.  

 

Skapa en kravprofil

När ni identifierat vilka egenskaper ni värderar och vad för typ av ledare ni söker är nästa steg att skapa en kravprofil. En kravprofil tydliggör vad och vem som söks i en rekryteringsprocess, och bör innehålla relevanta krav och önskemål för den tjänst som rekryteras till. Detta är en viktig del i en chefsrekrytering då den utgör grunden för rekryteringsprocessen och säkerställer att ni hittar de kandidater ni söker. Kravprofilen bör vara noggrant skapad utifrån företagets mål, kultur och utveckling.  

 

I kravprofilen sammanställs det ni söker gällande personliga egenskaper,, erfarenheter, kunskaper och drivkrafter. Det är också viktigt att inkludera anställningsvillkor, beskrivning av tjänsten, arbetsuppgifterna och företaget. 

 

Skapa en attraktiv annons 

Kom ihåg att det inte bara är ni som ska välja en chef, utan också en chef som ska välja att arbeta hos er. Det är därför viktigt att skapa en annons för tjänsten som är attraktiv och kommer tilltala de personer ni vill attrahera. Vi befinner oss i en konkurrensutsatt marknad där företagen konkurrerar om de bästa kandidaterna. Därför är det viktigt att ni har en annons som sticker ut och ger kandidaterna ett gott intryck av er.  

 

Second opinion

Även om ni utför chefsrekryteringen inhouse kan ni ta hjälp av ett rekryteringsbolag för en second opinion. Detta kan vara tryggt vid en viktig rekrytering, för att säkerställa att ni väljer rätt kandidat och minskar risken för en kostsam felrekrytering.  

 

En second opinion innebär att en matchnings- och rekryteringsspecialist stöttar er i processen där ni har ett behov. Det kan vara allt ifrån bakgrundskontroller, personlighets- och logiktester till referenstagning eller att utför en objektiv intervju av er slutkandidat för rollen. Tillsammans kan ni sedan diskutera kandidatens olika egenskaper och kompetenser utifrån era funderingar, osäkerheter och förväntningar och få rekryterarens perspektiv och erfarna vägledning. 

 

Slutliga tankar kring chefsrekrytering

Att rekrytera en ny chef är som sagt en viktig och svår uppgift. Det är mycket som står på spel, men med rätt strategier och förberedelser kan ni säkerställa en framgångsrik och välmatchad rekrytering som bidrar till företagets visioner. Ha i åtanke att värdera både mjuka och hårda värden hos era kandidater och titta på de kvalitéer som ligger i linje med era verksamhetsmål.  

 

Vill du ha hjälp med chefsrekrytering eller en second opinion? Välkommen att kontakta oss på Made for Sales. Vi finns här under hela, eller delar av, din chefsrekrytering och säkerställer inte bara att du får rätt person på företaget utan finns också här som en trygg partner.  

q-path

Relaterade nyheter

säljträning
8 april, 2024
Blogg
Sv

Kraften i säljträning – så höjer du ditt team till nya nivåer

Martina Sohl
Ser du en försämring av prestationen i din säljorganisation? Har du börjat fundera på säljträning för att förbättra resultaten? Att ko...
söker säljare
11 mars, 2024
Blogg
Sv

Så hittar du ditt drömteam: tips till chefer som söker säljare

Martina Sohl
Är du på jakt efter skickliga säljare till ditt team? Försäljning är en avgörande komponent i ett företags framgång och därför är det...
┬®ninnieschroder_1-9569_web
28 februari, 2023
Blogg
Sv

Finns det ett rätt sätt att onboarda?

Kristofer Blixt
När jag klev in på Made for Sales i januari 2023 för att börja min nya tjänst som Executive Search Consultant, kände jag mig både förv...

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Made for Sales Nordic AB, orgnr. 556790-0286 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata