erbjudandet-hero-bild@2x

Hur kan vi hjälpa dig?

hero-desktop-m-overlay-light
hero-mobile-m-overlay-light

Vi hjälper till med kompetensförsörjning inom affärsnära områden

Made for Sales är en premiumleverantör av tjänster inom kompetensförsörjning där vi under många år varit den enda leverantör som kunnat erbjuda både rekrytering av säljare och säljutbildning till våra kunder.

Executive Search

När du behöver förstärka ditt management team eller rekrytera nyckelmedarbetare har vi erfarenhet och förmåga att genomföra rekryteringar på executive-nivå. Vi tar mycket kontakt med identifierade kandidater för att kunna utvärdera dem innan vi presenterar dem för er. Executive search sätter ofta höga krav på kandidaten, på processen och på hur ert varumärke ska uppfattas på marknaden – vi har en väl utformad rekryteringsprocess som tar hänsyn till detta.

Rekrytering

Att rekrytera säljare och marknadsförare är ett hantverk där det sällan lönar sig att ta genvägar. För att göra framgångsrik rekrytering till roller inom försäljning och marknadsföring behöver man ha kunskap om både affärer och rekrytering. Vi har den kunskapen, och det gör att du som kund kan förlita dig på att vi kommer lösa rekrytering av säljare åt er med kandidater som snabbt bidrar med affärsnytta.

Interim Management

Plötsligt säger någon upp sig, ni får en jätteorder eller ni byter affärssystem som ockuperar allas tid och ni hinner inte med era vanliga arbetsuppgifter. Hur ska man lyckas optimera sin bemanning i ett sådant läge? Det är inte lätt, men det är därför vi finns. Hos Made for Sales kan ni hyra en interim försäljningschef eller marknadschef som har rätt kompetens.

Advisory

Vår Academy har lång erfarenhet av att utveckla både individer och organisationer inom försäljning, ledarskap, service och kommunikation. Vi hjälper våra kunder att skapa lärande organisationer med hjälp av våra konkreta kompetensutvecklingsprogram.

Vår rekryteringsprocess

Analys av verksamheten

Uppdraget startar genom att vi tillsammans med ledning och nyckelpersoner inom er organisation går igenom de förutsättningar som gäller för den befattning vi rekryterar till. Därefter sätter vi en tydlig kravprofil tillsammans med er där vi både listar utbildnings- och erfarenhetskrav samt önskade personlighetsdrag.

Dokumentation

Efter analysen tar vi fram dokumentation av kravprofil, en beskrivning av uppdraget som används i kommunikationen med potentiella kandidater samt en sökstrategi, vilken vi kommer att arbeta efter. Vi tar även fram en annons som publiceras på de platser ni önskar och vi med vår erfarenhet rekommenderar. Annons och dokumentation stäms av med er innan publicering sker och kartläggning av marknaden påbörjas.

Identifiering av potentiella kandidater

När dokumentationen är godkänd av er påbörjar vi vårt searcharbete, dvs. kartläggning av marknaden i syfte att identifiera potentiella kandidater. Vi använder oss naturligtvis även av vårt egna nätverk av kandidater. När kartläggningen är dokumenterad går vi igenom den med er. Vi tar då gärna emot era kommentarer och er syn på de potentiella kandidaterna samt företagen där de återfinns.

 

Med utgångspunkt från sökstrategi kontaktar vi nu potentiella kandidater. De mest intressanta personerna intervjuar vi och stämmer då bl.a. av tidigare erfarenheter och konkreta resultat samt motivation för den aktuella befattningen. Under intervjufasen gör vi kontinuerliga avrapporteringar och avstämningar med er som uppdragsgivare.

Presentation av kandidater samt kundintervju

I detta skede av processen avrapporterar vi vårt rekryteringsarbete och presenterar tre till fyra kvalificerade och motiverade kandidater för er. Dessa kandidater bokar vi in för intervju med Er.

Tester, Fördjupad intervju och Referenstagning

De kandidater som efter presentation bedöms som slutkandidater kallas till ytterligare intervju – en kompletterande och fördjupad bedömning av kandidaten i förhållande till den aktuella befattningen och organisationen. Dessa intervjuer föregås av tester som mäter bl.a. personlighet, drivkrafter och generell begåvning. Vi använder oss då av Cut-e, som är en världsledande aktör inom arbetspsykologisk testning över internet för rekrytering, urval och personalutveckling. Vi genomför i detta skede även gedigna referensintervjuer.

Avrapportering och anställningsbeslut

Resultaten av den fördjupade intervjun samt referenstagningen sammanställs i en skriftlig rapport. Vi går igenom rapporten tillsammans med er som ett kompletterande underlag inför anställningsbeslut. Vi ger en rekommendation till anställning samt assisterar och samordnar de avslutande förhandlingarna inför anställning.

Introduktion och uppföljning

Resultaten av den fördjupade intervjun samt referenstagningen sammanställs i en skriftlig rapport. Vi går igenom rapporten tillsammans med er som ett kompletterande underlag inför anställningsbeslut. Vi ger en rekommendation till anställning samt assisterar och samordnar de avslutande förhandlingarna inför anställning.

kontaktformular-m

kontakta oss om du vill ha hjälp med rekrytering

För att göra framgångsrik säljrekrytering behöver man ha kunskap om både affärer och rekrytering. Vi har den kunskapen, och det gör att du som kund kan förlita dig på att vi kommer lösa rekryteringen åt er med kandidater som snabbt bidrar med affärsnytta.

Kontakta oss via formulär

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss så fort vi kan.

*” anger obligatoriska fält