Chefsrekrytering

Bygg framgång med rätt ledarskap

Chefsrekrytering är ett hantverk där varje detalj räknas. En ny chef har stor påverkan på företaget, vilket ställer höga krav på rekryteringsprocessen. En välplanerad rekrytering säkerställer att man finner en ledare som inte bara passar in i nuet utan också kan leda organisationen mot dess framtida ambitioner. 

På Made for Sales kombinerar vi ett gediget rekryteringshantverk med solid kunskap om affärer och ledarskap. Med oss kan ni känna er trygga i att vi identifierar och rekryterar de mest lämpade cheferna inom försäljning och marknadsföring. 

Anlita oss

Varför rekrytera chefer med oss?  

Genvägar i rekryteringsprocessen kan leda till kostsamma misstag och felrekryteringar, vilket påverkar både teamets motivation och företagets resultat. Att placera rätt person på rätt position är därför kritiskt för ett företags framgång och kultur. Det är här vår expertis på Made for Sales verkligen kommer till sin rätt. Med över tio års erfarenhet av att rekrytera chefer inom en rad olika sektorer förstår vi vikten av en noggrann urvalsprocess och dess inverkan på verksamhetens långsiktiga välmående. 

Vi genomför vår rekryteringsprocess med omsorg, utan genvägar, slarv eller avslut innan rätt kandidat är på plats.  Vi tar oss tid att förstå både de specifika behoven i ledarrollen och de unika aspekterna av er företagskultur.  

Vi hjälper er att identifiera de kompetenser och ledaregenskaper som är viktiga för att kunna leda inom er specifika kontext. Genom att noggrant matcha dessa egenskaper med rätt kandidat, säkerställer vi att ni inte bara tillsätter en position, utan att ni strategiskt förstärker er ledning och ert företags framtida möjligheter. 

chefsrekrytering

Vår metod - Executive Search 

På Made for Sales specialiserar vi oss på Executive Search, en metod för uppsökande rekrytering som syftar till att identifiera och matcha toppledare med rätt organisationer. Genom Executive Search kan vi nå en betydligt större andel kandidater på marknaden och erbjuda ett handplockat urval av toppkandidater. 

Som kund tilldelas du en dedikerad rekryteringskonsult som är din kontaktperson genom hela rekryteringsprocessen. Vi bistår med att utveckla en detaljerad kravprofil och skapa träffsäkra jobbannonser. Vår process inkluderar även aktiv sökning av kandidater, genomförande av kompetensbaserade intervjuer, omfattande tester, noggrann referenstagning och slutligen anställningen av den idealiska kandidaten. 

Behov av en tillfällig chef?  

För situationer där ni snabbt behöver täcka upp en ledar- eller specialistposition erbjuder vi även interimsrekrytering genom Made for Interim. Vårt team är specialiserat på att snabbt identifiera och placera interimskandidater som kan stödja er verksamhet under övergångsperioder, projekt eller andra tillfälliga behov. Med Made for Interim säkerställer vi att ni får tillgång till kvalificerade chefer och specialister som kan bidra med sin expertis precis när ni behöver det mest.  

Interim rekrytering Anlita oss

Vår rekryteringsprocess

Analys av verksamheten

Uppdraget startar genom att vi tillsammans med ledning och nyckelpersoner inom er organisation går igenom de förutsättningar som gäller för den befattning vi rekryterar till. Därefter sätter vi en tydlig kravprofil tillsammans med er där vi både listar utbildnings- och erfarenhetskrav samt önskade personlighetsdrag.

Dokumentation

Efter analysen tar vi fram dokumentation av kravprofil, en beskrivning av uppdraget som används i kommunikationen med potentiella kandidater samt en sökstrategi, vilken vi kommer att arbeta efter. Vi tar även fram en annons som publiceras på de platser ni önskar och vi med vår erfarenhet rekommenderar. Annons och dokumentation stäms av med er innan publicering sker och kartläggning av marknaden påbörjas.

Identifiering av potentiella kandidater

När dokumentationen är godkänd av er påbörjar vi vårt searcharbete, dvs. kartläggning av marknaden i syfte att identifiera potentiella kandidater. Vi använder oss naturligtvis även av vårt egna nätverk av kandidater. När kartläggningen är dokumenterad går vi igenom den med er. Vi tar då gärna emot era kommentarer och er syn på de potentiella kandidaterna samt företagen där de återfinns.

Intervjufas

Med utgångspunkt från sökstrategi kontaktar vi nu potentiella kandidater. De mest intressanta personerna intervjuar vi och stämmer då bl.a. av tidigare erfarenheter och konkreta resultat samt motivation för den aktuella befattningen. Under intervjufasen gör vi kontinuerliga avrapporteringar och avstämningar med er som uppdragsgivare.

Presentation av kandidater samt kundintervju

I detta skede av processen avrapporterar vi vårt rekryteringsarbete och presenterar tre till fyra kvalificerade och motiverade kandidater för er. Dessa kandidater bokar vi in för intervju med Er.

Tester, Fördjupad intervju och Referenstagning

De kandidater som efter presentation bedöms som slutkandidater kallas till ytterligare intervju – en kompletterande och fördjupad bedömning av kandidaten i förhållande till den aktuella befattningen och organisationen. Dessa intervjuer föregås av tester som mäter bl.a. personlighet, drivkrafter och generell begåvning. Vi använder oss då av Alva Labs, som är en världsledande aktör inom arbetspsykologisk testning över internet för rekrytering, urval och personalutveckling. Vi genomför i detta skede även gedigna referensintervjuer.

Avrapportering och anställningsbeslut

Resultaten av den fördjupade intervjun samt referenstagningen sammanställs i en skriftlig rapport. Vi går igenom rapporten tillsammans med er som ett kompletterande underlag inför anställningsbeslut. Vi ger en rekommendation till anställning samt assisterar och samordnar de avslutande förhandlingarna inför anställning.

Introduktion och uppföljning

Vårt åtagande sträcker sig bortom rekryteringsprocessens slutpunkt. Vi prioriterar en nära dialog genom hela processen men även efter att en kandidat har tillsatts. Några månader in i uppdraget återkopplar vi med både er som kund och kandidat för att säkerställa att förväntningarna har uppfyllts och att allt fortskrider som förväntat. 

kontaktformular-m

Vill du bli kontaktad?

Vi är ett av de ledande rekryteringsföretagen i Sverige nischat inom försäljning och marknad. Vi förenar ett gediget rekryteringshantverk med solid kunskap om de roller vi rekryterar till.

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Made for Sales Nordic AB, orgnr. 556790-0286 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata