Så här glad blev jag av att få träna framtidens talanger från Hjärtats Talangsatsning i IDI, Interpersonal Dynamics Inventory.

Att tidigt i karriären förstå hur andra upplever dig bidrar till att du lättare kan tolka andras beteende och aktivt utveckla din samspelsförmåga. Workshopen i IDI – Interpersonal Dynamics Inventory, gav Apotek Hjärtats talanger värdefulla insikter i hur de kan maxa sina sälj- och ledarskapsförmågor och rekrytera dynamiska arbetslag.

Tack för en fantastiskt rolig dag!

Lisen Olander – Grundare, Sälj- och ledarskapstränare
lisen.olander@madeforsales.se   –   070-722 33 46