”Det bästa med allt som är inlärt är ju det
fantastiska att det går att lära om!”
–  Lisen Olander, Made for Sales

Vad är det som hindrar dig från att nå din fulla potential?
Torsdagen den 29/1 fick Made for Sales möjligheten att i samarbete med Connect Öst vara med på ett frukostseminarium på temat ”Maxa din försäljning”. Med i publiken fanns många drivna entreprenörer och företag, alltifrån nystartade företag inom medicinbranschen till redovisningsbyråer och managementbolag.

Lisen Olander inspirerade oss i att maxa vår försäljning och utgick från forskning kring de 12 säljhindren. Lisen lever det hon lär och inspirerade oss till att identifiera våra säljhinder för att sedan kunna nå våra mål och inte lägga onödig energi på fel saker.

Vi fick också lyssna till N4 tekniks VD, Roger Bakki som berättade om N4 tekniks framgångssaga, hur de lyckats expandera så fort utan att få växtvärk och hur de jobbat med försäljning och leverans utifrån Lean-filosofin. Roger beskrev hur N4 genom en tydlig struktur och med rätt kompetens på rätt plats kan hålla sig i linje med den vision de utarbetat och öka företagets försäljning genom att fokusera på rätt saker och alltid se till att vara en tillgång för kunden.

Connect Öst är en ideell förening som arbetar för att sammanföra entreprenörer med kompetens och kapital genom att bygga nätverk mellan tillväxtföretag, det etablerade näringslivet, professionella rådgivare, finansiärer, studenter och forskare. Syftet är att förbättra förutsättningarna för hållbar tillväxt och ökad sysselsättning i Sverige.

Martin Johansson, Marknad- & Partneransvarig på Connect öst, (www.connectost.se) fick frågan; Hur tycker du att det Lisen pratade om kan vara till nytta för er målgrupp?
All entreprenörskap är försäljning och all typ av kontakt, hur du pratar om ditt bolag, med nya anställda, med alla – all kommunikation är sälj.

Vad gäller säljhinder, så tampas ju alla med det, även de bästa säljarna så det är viktigt att kunna se; vilka av dessa 12 hinder har jag? Viktigt att få insikt om hindren och kunna jobba på det. Det lyfte Lisen väldigt bra och även hur man kan konkretisera det. Lisen var väldigt engagerad och energifylld och gav energi till oss lyssnare.
Vad fick du med dig från Lisen Olanders föreläsning?

Enkelheten, jag upplevde Lisen enkel och öppen. Jag kände att jag skulle vilja ha Lisen att prata inför vår personal, och vi är ca 50 personer. Jag blev så inspirerad av att få höra om dessa 12 säljhindren, de är så klockrena och några som berör mig mer än andra.

Framförallt pratade Lisen om att vi alla är säljare, att vi säljer hela tiden, fast vi kanske förnekar det ibland. Vi kallar oss rådgivare här på banken.
Det var jordnära och bra liknelser, hon ville ge något extra till publiken, och de entreprenörer som var där hoppas jag fick något med sig hem. Även vi i stora organisationer har mycket att lära, att lära oss att sälja på rätt sätt.

Jag brukar samla på mig såna här inspirerande människor, en del har förmågan att skapa energi och utstråla det- som Lisen gjorde och det var verkligen träffsäkert.

-Catarina Nord Nilsson, Kontorschef, Swedbank Södertälje

Vad tog du med dig Från Lisen Olanders föreläsning?
Tack för en energigivande och inspirerande presentation. Vi är ett nystartat tjänstebolag för kontraktforskning inom Life Science området. Vi som startat det har ingen eller mycket begränsad säljbakgrund men det har trots det gått riktigt bra att få igång vår verksamhet. Det som driver våra affärer är att vi har ett väldigt stort kontaktnät, lätt att sälja via vetenskaplig cred och erkänd kompetens. Att sälja på nya kontakter har däremot visat sig mycket svårare och jag är väl medveten om att vi skulle behöva vässa vår säljförmåga mot sådana kunder. […]Jag känner igen en stor del av de säljhinder Lisen pekar på och föreläsningen kickade mig att ta tjuren vid hornen igen. Min egen viktigaste erfarenhet och lärdom är hur otroligt viktigt det är att hela tiden ligga på och driva affären till avslut – att nästan ta en projektledarroll i processen.

-Anders Dahlstrand, VD och grundare, Offspring Biosciences

Lisen Olander och Made for Sales tackar Connect Öst och alla deltagare för ett spännande och lärorikt frukostseminarium och ser fram emot fler samarbeten. Vi hoppas att vi alla kommit ett steg närmre en maxad försäljning!

Bästa hälsningar, Made for Sales