Rekrytering säljare

Made for Sales som rekryteringspartner

Vi är bra på rekrytering till affärsnära roller, ja som nischaktör vill vi påstå att vi är experter. Rekrytering är ett hantverk där det sällan lönar sig att ta genvägar och för att göra framgångsrika rekryteringar inom vårt område behöver man ha kunskap om både affärer och rekrytering. Vi har den kunskapen och det gör att du som kund kan förlita dig på att vi kommer lösa uppdraget åt er med kandidater som snabbt bidrar med affärsnytta.

Vi ser ofta att våra kunder, som kanske gör några enstaka rekryteringar per år, möter utmaningar med att få ett tillräckligt stort urval av kandidater vilket gör att urvalet blir för litet att hitta riktigt kvalificerade kandidater. Som rekryteringsföretag träffar och intervjuar vi varje dag ett stort antal potentiella kandidater och det gör att vi alltid kan vara proaktiva gentemot våra kunder och skapa kvalificerade urval med mycket hög nivå på slutkandidaterna.

Om ni lägger allt krut på att fokusera på er kärnverksamhet så kan ni ta hjälp av oss för att göra det vi är bra på – vår kärnverksamhet, och hjälpa er hitta de absolut bästa medarbetarna till er organisation.

Sales Executive Search

Vi har erfarenheten och förmågan att göra riktigt tunga rekryteringar, där det krävs något mer än en vanlig rekrytering.

Kontaktpersoner

Karin Hult Fryklund

Analys av verksamheten

Läs mer

Uppdraget startar genom att vi tillsammans med ledning och nyckelpersoner inom er organisation går igenom de förutsättningar som gäller för den befattning vi rekryterar till. Därefter sätter vi en tydlig kravprofil tillsammans med er där vi både listar utbildnings- och erfarenhetskrav samt önskade personlighetsdrag.

Dokumentation

Läs mer

Efter analysen tar vi fram dokumentation av kravprofil, en beskrivning av uppdraget som används i kommunikationen med potentiella kandidater samt en sökstrategi, vilken vi kommer att arbeta efter. Vi tar även fram en annons som publiceras på de platser ni önskar och vi med vår erfarenhet rekommenderar. Annons och dokumentation stäms av med er innan publicering sker och kartläggning av marknaden påbörjas.

Identifiering av potentiella kandidater

Läs mer

När dokumentationen är godkänd av er påbörjar vi vårt searcharbete, dvs. kartläggning av marknaden i syfte att identifiera potentiella kandidater. Vi använder oss naturligtvis även av vårt egna nätverk av kandidater. När kartläggningen är dokumenterad går vi igenom den med er. Vi tar då gärna emot era kommentarer och er syn på de potentiella kandidaterna samt företagen där de återfinns.

Intervjufas

Läs mer

Med utgångspunkt från sökstrategi samt kartläggning kontaktar vi nu potentiella kandidater. De mest intressanta personerna intervjuar vi och stämmer då bl.a. av tidigare erfarenheter och konkreta resultat samt motivation för den aktuella befattningen. Under intervjufasen gör vi kontinuerliga avrapporteringar och avstämningar med er som uppdragsgivare.

Presentation av kandidater/kundintervju

Läs mer

I detta skede av processen avrapporterar vi vårt searcharbete och presenterar tre till fyra kvalificerade och motiverade kandidater för er. Vid kandidatpresentationerna medverkar även en konsult från Made for Sales, om ni önskar.

Fördjupad intervju, tester och referenstagning

Läs mer

De kandidater som efter presentation bedöms som slutkandidater kallas till ytterligare intervju – en kompletterande och fördjupad bedömning av kandidaten i förhållande till den aktuella befattningen och organisationen. Vi använder oss av välbeprövade tester/analyser och genomför även gedigna referensintervjuer.

Avrapportering och anställningsbeslut

Läs mer

Resultaten av den fördjupade intervjun samt referenstagningen sammanställs i en skriftlig rapport. Vi går igenom rapporten tillsammans med er som ett kompletterande underlag inför anställningsbeslut. Vi ger en rekommendation till anställning samt assisterar och samordnar de avslutande förhandlingarna inför anställning.

Introduktion och uppföljning – On boarding

Läs mer

För att er nya medarbetare ska få en så framgångsrik start som möjligt, bistår vi gärna med råd och synpunkter rörande introduktion. Cirka sex månader efter påbörjad anställning genomför vi uppföljningssamtal både med er som uppdragsgivare och med er nya medarbetare – både med avseende på individens anpassning och vad gäller uppnådda resultat. För att ytterligare korta ner startsträckan för er nya medarbetare kan vi erbjuda en on boarding tjänst, där en av våra erfarna säljtränare anpassar ett säljcoachupplägg baserat på den nya medarbetarens behov.
”Vi började arbeta med Made for Sales våren 2015 då vi hade ett behov av utbildning inom kundtjänst. Genom den utbildningen skapades en relation och sedan dess har vi använt Made for Sales för både bemanning och även rekrytering. Samarbetet har fungerat bra och jag upplever att de är väldigt lyhörda, snabba och effektiva. Rekryteraren har skaffat sig en bra bild av vår verksamhet genom att vara på plats, lära känna arbetet vi gör i kundtjänst och prata med våra medarbetare."

Elisabeth Dabbech

Kundtjänstchef/Växelchef

Ragnsells

"Processen har fungerat mycket bra, det har vart bra och tät kommunikation och personalen på Made for Sales är jätteproffsiga och härliga att jobba med. Vi har tidigare rekommenderat Made for Sales till andra företag, som nischaktör med fokus på försäljning har Made for Sales de absolut bästa kandidaterna. Vi fick en personlig kontakt, bra service och samarbetet fungerade bra."

Benita Helistö

Procountor

"Jag anlitade Sara Sollerman och Made For Sales för att hitta och anställa en Account Manager och en Senior Account Manager i en bransch där erfaren personal är ständigt eftertraktad. Rekryteringsprocessen genomfördes på ett mycket bra och effektivt sätt från Made for Sales sida och jag upplever att de visar en professionalism som sticker ut ur mängden. Sällan har jag upplevt en sådan punktlighet i återkopplingar och tillgänglighet, till och med när ansvarig rekryterare hade en veckas semester mitt i processen flöt arbetet på och drevs framåt."

Peter Olsson

Sales Manager Göteborg

Toshiba TEC Nordic AB

1/3

The Network – Bli en del av Made for Sales Nätverk