Trots lågkonjunkturen har efterfrågan av duktiga säljare ökat och i bemanningsbranschen märker man just nu av ett uppsving. – Hälften av konsulterna får jobb inom en vecka, säger Göran Fryklund, VD för Made for Sales som är ett av företagen som just nu startat upp ett nytt bemanningsföretag med enbart säljare.

Säljare går just nu en ljus framtid till mötes. Efterfrågan på marknaden har ökat och tendenserna visar sitt tydliga tecken – vill du ha jobb ska du bli säljare. En av aktörerna som märkt av den stegrande efterfrågan är Made for Sales, ett rekryterings- och bemanningsföretag som arbetar med att leda och skapa framtidens säljare och som har kunder över hela Sverige.

– Vi har tydligt känt av att vinden har vänt och just nu är efterfrågan av säljpersonal extra stor. Företagen söker efter mer flexibla lösningar för att öka sin omsättning – och svaret har varit att framförallt hyra in säljare, säger Göran Fryklund, VD för Made for Sales.

För att möta den ökade efterfrågan öppnar därför Made for Sales upp bemanningsverksamheten Made for Sales People en ny bemanningsverksamhet specialiserad på att bemanna med toppsäljare som de själva utbildar.

– När det är lågkonjunktur i den privata marknaden är det högkonjunktur hos oss som hyr ut säljkonsulter. Vi har märkt av att företagen väljer att arbeta mer rationellt och efterfrågar inhyrda säljare innan de vet vart konjunkturen tar vägen. Eftersom vid dagligen träffar så många toppsäljare, känns det självklart att starta upp en verksamhet som möter deras efterfrågan, säger Göran Fryklund, VD för Made for Sales.

Redan förra året gjorde Bemanningsföretagen en studie bland 600 arbetsgivare. Studien Personalinhyrningen i Sverige, visade att företag hyr in personal för att hantera tillfälliga arbetstoppar (63 %), hitta specialister (32 %) eller snabbt och effektivt lösa ett rekryteringsproblem (25 %).

– Det finns ingen tvekan om att bemanningsbranschen är den snabbaste vägen till jobb. Hälften av de som tas in som bemanningskonsulter får jobb inom en vecka, säger Göran Fryklund, VD för Made for Sales.

Även om andelen av den totala arbetsföra befolkningen som är verksam inom bemanningssektorn har ökat så ligger Sverige en bra bit efter de länder som har kommit längst och framförallt när det gäller i säljande roller.

– I USA är det vanligt att hyra in säljare och vår övertygelse är att Sverige kommer att gå samma framtid till mötes. Det blir allt svårare att förutse framtiden och då behöver företagen ett stort mått av flexibilitet i sin personalbemanning. Vi är experter inom försäljning och är övertygade om att vi som är nischleverantörer med enbart säljkonsulter fyller en viktig funktion för alla företag som med kort varsel behöver högpresterande säljare, säger Göran Fryklund, VD på Made for Sales.

Vill du veta mer
Made for Sales är ett rekryteringsföretag inriktat på tjänster inom försäljning. I december 2013 startar de också upp en bemanningsverksamhet – Made for Sales People, vilket gör att företaget nu kan ses som en komplett leverantör av kompetensförsörjning inom försäljning. För mer information se www.madeforsales.se

För ytterligare information, kontakta:
Göran Fryklund, VD, tfn. 073-204 32 24, e-post: goran.fryklund@madeforsales.se