Som köpare av säljutbildning vill du förmodligen att utbildningsinsatsen skall skapa effekt så att du får avkastning på dina satsade pengar. För att få effekt av en utbildningsinsats i sin verksamhet behöver man dock tänka till ordentligt. Många utbildningsinsatser genomförs tyvärr utan att varken beställare eller leverantör tar sikte på vilken avkastning utbildningsinvesteringen skall ge.  Alltför ofta hör man skäl som: ”det var länge sedan säljarna fick utbildning så det börjar bli dags nu”! Trenden i utbildningsbranschen börjar dock tack och lov svänga och det finns idag en bättre medvetenhet kring vikten av att mäta effekterna av utbildningsinsatser. Vilka förväntningar kan man då som kund ha på effekterna av en utbildning?  Dels styrs det självklart av vilket utbildningsområde det handlar om men framförallt styrs det av vilka insatser som kopplas till utbildningen.

Det minsta man bör göra är att se till att utbildningen backas upp av en genomtänkt effektmetodik. Det finns flera etablerade metoder för att skapa effekt av utbildning, där vi inom Made for Sales t ex tycker att ”Six disciplines of breaktrough learning”, är en mycket bra och fungerande metod.

”Six disciplines” består av sex olika steg som tillsammans skall säkerställa att utbildningen leder till effekt.

Define business outcomes – Definiera tydligt vilka effekter som utbildningen skall leda till, från nuläge till önskat läge.

Design the complete experience – Designa innehållet och metodiken för att skapa en helhetsupplevelse för deltagarna.

Deliver for application – Deltagarna skall lära in sådant som de direkt kan applicera i sin vardag.

Drive learning transfer – Deltagarna skapar handlingsplaner som följs upp av närmsta chef tätt inpå utbildningsinsatsen för att öka genomslagskraften.

Deploy performance support – Skapa en plattform med både virtuella lösningar och mänsklig kontakt där man t ex kan ställa frågor, repetera nyvunna kunskaper i syfte att etablera och befästa nya bra beteenden.

Document results – Utbildning är en investering som skall skapa värde i organisationen. Utvärdera effekterna av utbildningsinsatserna kopplat till det nuläge och önskade läge som beslutades under Define-fasen.

Tittar du just nu på att investera i en säljutbildning så är rådet att syna dina potentiella leverantörer ordentligt,- hur tänker de kring effektfrågor?  D v s hur säkerställer de att utbildningen kommer att skapa effekt på områden som ökad produktivitet, ökad försäljning, ökad effektivitet, sänkta kostnader e t c.

Definitionen av kompetens kan beskrivas som ”en individs förmåga att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter. Den här förmågan vill vi ju förstärka genom kompetensutvecklingsinsatser, och gör vi det rätt kommer varje säljares stärkta förmåga att utföra en uppgift, ofelbart leda till ökad effekt. Med andra ord är en genomtänkt utbildningsinsats som fokuserar på effekt en nyckelkomponent eftersom skillnaden mellan framgångsrika säljare och mediokra säljare ju är helt avgörande för ett företags konkurrensförmåga.