21st-century-skills
De flesta företag ser sin personal som en framgångsfaktor. Trots detta är det fortfarande förvånansvärt många företag som lägger för lite eller ingen alls kraft på kompetensutveckling. Det kan finnas många anledningar till detta. Många olika insatser som skall prioriteras, mycket att göra i verksamheten, förändringar i organisationen. Ett annat argument kan vara att företag är kostnadsmedvetna och inte har råd med dessa satsningar.

Här är 5 anledningar till varför ni inte har råd att inte satsa på att kompetensutveckla er persona

Planera för framtiden – De kompetenser som har tagit er dit ni är idag kanske inte är tillräckliga för att möta morgondagens behov.

Öka värdet av era anställda – Det intellektuella kapitalet på ett företag är summan av de anställdas kunskap.

Minska personalomsättningen – Personal som känner att de utvecklas och får stöd är 60 procent mer benägna att stanna på sin arbetsplats.

Öka produktivitet – Kompetent personal kan hantera frågor snabbare men är också mer benägna att arbeta smartare med en verktygslåda.

Konkurrensfördel – Personalen är idag en av de viktigaste konkurrensfördelarna ett företag har. Hur kunden uppfattar vårt företag, vårt erbjudande och värdet vi kan tillföra är ofta helt avhängt på säljarens och kundens kommunikation.