Vid senaste konsultträffen genomförde vi vår första medarbetarundersökning bland våra konsulter. Resultatet blev mycket lyckat där vi scorade högt på i stort sett samtliga parametrar kopplade till hur nöjda de är med oss som arbetsgivare. Vi har intervjuat vår konsultchef Ida Ekendahl kring hennes tankar om resultatet.

1. Först och främst GRATTIS! Jag har förstått att ni kommit väldigt bra ut i er medarbetarundersökning – vad är nycklarna till det enligt dig?
Tack, det känns fantastiskt att våra konsulter trivs så bra hos oss! Jag tror att den enskilt största anledningen till det goda utfallet är att vi har en så sanslöst god, egen-brandad ale (såg att konsulter får fulöl hos en konkurrent). Ja, det i kombination med att vi har lyckats skapa ett glädjefyllt och närvarande ledarskap samt en härlig och utvecklande samvaro tillsammans trots den fysiska distansen till våra konsulter, förstås!

2. Kompetensutveckling måste vara en svår nöt att knäcka när man har konsulter som är ute på uppdrag – har ni någon lösning på detta?
Absolut är det en utmaning! Det vi gör för att skapa en utvecklande tid på MFS är att erbjuda alla våra konsulter att delta både i våra öppna kurser och vid flertalet föreläsningar samt att vi ger dem tillgång till individuell coaching, både dagligen med oss konsultchefer eller vid behov tillsammans med våra erfarna säljtränare. Vi behöver ibland få dem ”ur drift” hos vår kund under utbildning, men det brukar vara mer än välkommet att vi tränar våra kunders inhyrda konsulter!

3. Vad är den största utmaningen med att ha personalen på distans tycker du, och hur löser ni detta?
Den största utmaningen är enligt mig att lyckas följa alla konsulters utveckling och att se deras individuella behov från distans. Vi strävar förstås efter att nå detta genom att på ett strukturerat arbetssätt se till att vi fångar upp våra anställda genom kontinuerliga samtal, återkommande konsultträffar och med en tät dialog med kunden, där konsulten är ute på uppdrag. Och vi verkar ju ha lyckats enligt undersökningen! En tydlig kommunikation är A och O för att ha ett fungerande ledarskap på distans.