Våra tankar om rekrytering

Made for Sales är ett rekryteringsföretag inriktat på tjänster inom försäljning. Vi har lång erfarenhet av försäljning och rekrytering och vet därmed vilka krav som ställs och vad som kännetecknar en säljare med stjärnpotential.

Att rekrytera medarbetare är för de flesta företag en utmaning och den kanske största utmaningen är att rekrytera säljare. Enligt en internationell undersökning där ett stort antal chefer tillfrågats runt om i världen så anses säljare vara den svåraste yrkesgruppen att rekrytera av alla kategorier.

Ett av de främsta skälen till detta är förmodligen att, till skillnad från många andra yrken där specifika kunskaper och vissa färdigheter är viktiga, så avgörs en säljares framgång till stor del av saker som rätt attityd, motivation, mental inställning och uthållighet.  Dessa egenskaper är svårare att identifiera och mäta i jämförelse med kunskap och färdigheter. Alla vet att det kostar tid, pengar och energi att anställa fel person. En säljrekrytering som går fel är dessutom förenat med uteblivna intäkter.

Det finns en schablonbild av hur en säljare ska vara och det kan också påverka att det blir svårare att hitta rätt säljare. Försäljningsarbete kan skilja sig väldigt mycket åt mellan olika företag och typer av försäljning. Vissa säljare har t ex en projektledande roll, andra en mer teknisk och en tredje en mer konsultativ inriktning. Vi vet att en säljare kan göra succé i en specifik bransch och roll men samma säljare kan också misslyckas i en annan verksamhet och säljroll. Vi är specialister på att matcha rätt säljare med rätt säljroll.

We find people – Made for Sales!

Så här hjälper vi dig rekrytera

Made for Sales arbetar med rekrytering av säljare och ledare som brinner för försäljning och vill utvecklas vidare i en ny miljö. Våra kandidater utmärker sig genom att ha driv, höga ambitioner och en stark vilja att lyckas i sin roll som säljare eller säljande chef.

För att säkerställa hög kvalitet i de rekryteringar vi genomför använder vi oss av en gedigen och genomarbetad process. Kontakten med er som uppdragsgivare är ytterst viktig genom hela rekryteringsprocessen. Nedan beskriver vi hur vi arbetar när vi genomför hela vår search/headhunting-process. Detta är är ett upplägg som lämpar sig då personen med den profil ert företag letar efter kanske inte är så aktiv i sitt arbetssökande, men öppen för att byta företag om rätt möjlighet skulle infinna sig. Det gäller bara att hitta personen.

Search är ett ord som för oss innebär en noggrann kartläggning av marknaden, ett envist och kreativt sökande efter de rätta profilerna, exempelvis ledare eller specialister samt ett aktivt kontakttagande med dessa potentiella kandidater.

Dock anpassar vi alltid rekryteringsupplägg för varje enskild kund och rekryteringsbehov, med hänsyn till bland annat marknadens förutsättningar och hur generell profilen är.

ANALYS AV VERKSAMHETEN

Uppdraget startar genom att vi tillsammans med ledning och nyckelpersoner inom er organisation går igenom de förutsättningar som gäller för den befattning vi rekryterar till. Därefter sätter vi en tydlig kravprofil tillsammans med er där vi både listar utbildnings- och erfarenhetskrav samt önskade personlighetsdrag.

DOKUMENTATION

Efter analysen tar vi fram dokumentation av kravprofil, en beskrivning av uppdraget som används i kommunikationen med potentiella kandidater samt en sökstrategi, vilken vi kommer att arbeta efter. Vi tar även fram en annons som publiceras på de platser ni önskar och vi med vår erfarenhet rekommenderar. Annons och dokumentation stäms av med er innan publicering sker och kartläggning av marknaden påbörjas.

IDENTIFIERING AV POTENTIELLA KANDIDATER

När dokumentationen är godkänd av er påbörjar vi vårt searcharbete, dvs. kartläggning av marknaden i syfte att identifiera potentiella kandidater. Vi använder oss naturligtvis även av vårt egna nätverk av kandidater. När kartläggningen är dokumenterad går vi igenom den med er. Vi tar då gärna emot era kommentarer och er syn på de potentiella kandidaterna samt företagen där de återfinns.

INTERVJUFAS

Med utgångspunkt från sökstrategi samt kartläggning kontaktar vi nu potentiella kandidater. De mest intressanta personerna intervjuar vi och stämmer då bl.a. av tidigare erfarenheter och konkreta resultat samt motivation för den aktuella befattningen. Under intervjufasen gör vi kontinuerliga avrapporteringar och avstämningar med er som uppdragsgivare.

PRESENTATION AV KANDIDATER/ KUNDINTERVJU

I detta skede av processen avrapporterar vi vårt searcharbete och presenterar ett antal kvalificerade och motiverade kandidater för er. Vi väljer tillsammans ut tre till fyra av dessa kandidater som ni träffar för en intervju. Vid dessa intervjuer medverkar även en konsult från Made for Sales, om ni så önskar.

FÖRDJUPAD INTERVJU & REFERENSTAGNING

De kandidater som efter presentation bedöms som slutkandidater kallas till ytterligare intervju – en kompletterande och fördjupad bedömning av kandidaten i förhållande till den aktuella befattningen och organisationen. Vi använder oss av välbeprövade tester och genomför även gedigna referensintervjuer.

AVRAPPORTERING OCH ANSTÄLLNINGSBESLUT

Resultaten av den fördjupade intervjun samt referenstagningen sammanställs i en skriftlig rapport. Vi går igenom rapporten tillsammans med er som ett kompletterande underlag inför anställningsbeslut. Vi ger en rekommendation till anställning samt assisterar och samordnar de avslutande förhandlingarna inför anställning.

INTRODUKTION OCH UPPFÖLJNING – ON BOARDING

För att er nya medarbetare ska få en så framgångsrik start som möjligt, bistår vi gärna med råd och synpunkter rörande introduktion. Cirka sex månader efter påbörjad anställning genomför vi uppföljningssamtal både med er som uppdragsgivare och med er nya medarbetare. För att ytterligare korta ner startsträckan för er nya medarbetare kan vi även erbjuda en on boarding tjänst, där en av våra erfarna säljtränare anpassar ett säljcoachupplägg baserat på den nya medarbetarens behov.

 

Vill du
bli kontaktad

Ta mig till  Kunskapsbanken

Allt du behöver veta

Läs mer >

Blog for Sales

Under "Aktuellt" samlar vi våra nyheter, events, tips och spaningar.

Läs alla våra nyheter >
Business / Career / Made for Sales 20 September, 2017

Vilka färdigheter söker en rekryterare som letar efter bra försäljare?

Tror vi att alla säljpersonligheter är stöpta i samma form? Nej, självklart inte – varje arbetsgivare och säljare är unik. Men trots det så finns det faktiskt några färdigheter som det […]

LÄS MER
Career / Made for Sales 15 September, 2017

Effektiv kundkommunikation med Made for Sales

Vi hade säljträning igår med ett härligt gäng blivande fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedlings mäklarskola! Jag hade förmånen att agera sidekick till min kollega Lisen Olander och hon visade återigen vilken […]

LÄS MER

Utesäljare till Tyringekonsult

Försäljningschef Stockholm

Rekryteringskonsult till växande Made for Sales

Lediga tjänster för dig

Nedan ser du några av de spännande tjänster vi rekryterar till just nu - hoppas det finns något för dig!

Visa alla lediga tjänster >