Våra tankar om rekrytering

Made for Sales affärsområde Rekrytering är inriktat på affärsnära roller inom försäljning, marknad och kundservice. Våra konsulter har lång erfarenhet från både affärer och rekrytering och vi vet vad som kännetecknar individer med stjärnpotential.

Vår kanske viktigaste uppgift som er rekryteringspartner är att matcha rätt individ till rollen och det innebär att vi kommer att vända på alla stenar som går för att vara säkra på att ni kan anställa den bäst matchade kandidaten. Det finns fortfarande en schablonbild av hur t ex en säljare ska vara men vi ser bortom det och fokuserar på att hitta de individer som har rätt egenskaper för att åstadkomma resultat hos er. Det innebär att vi ibland kommer att utmana era egna föreställningar men det hoppas och tror vi att ni kommer uppskatta!

Att rekrytera medarbetare är för de flesta företag en utmaning, det tar tid, man har inte rätt kontakter och kanske inte heller kunskapen att rekrytera. För de allra flesta är den allra största utmaningen att rekrytera säljare. Enligt en internationell undersökning där ett stort antal chefer tillfrågats runt om i världen så anses säljare vara den svåraste yrkesgruppen att rekrytera av alla kategorier. Det beror förmodligen främst på att en säljares framgång till stor del bygger på rätt attityd, motivation och uthållighet, vilket kan vara svårt att identifiera och mäta hos en individ.

Vill du rekrytera till affärsnära roller på ett hållbart sätt är vi en väldigt bra partner. Vi kan hjälpa dig på flera sätt; om det är roller med mer specifika krav så arbetar vi med headhunting, är det mer generella krav hjälper vi dig genom en vanlig rekrytering och om du bara  vill  köpa en viss del av vår expertis kan vi t ex hjälpa dig med en second opinion. Ytterligare ett sätt som blir allt vanligare för att möta de ökade kraven på flexibilitet är att inledningsvis hyra en konsult från oss som sedan övergår i en anställning efter t ex sex månader.

Vi på Made for Sales har en stark passion för rekrytering och att hjälpa våra kunder till fantastiska resultat.

Vill du veta hur vi kan hjälpa er? Ring, messa eller maila, hos oss är du alltid välkommen!

Vi hjälper er med bemanning

Vi hjälper er med långsiktiga eller temporära lösningar med personal inom affärsnära roller så som kundservice, säljare, receptionister. Genom att hyra in personal genom oss tar vi på oss hela personalansvaret och ni kan ägna åt det ni gör bäst. Om ni vill veta mer om hur vi jobbar med uthyrning av personal kan du kontakta Sara Sollerman på 073 142 48 89 eller maila till info@madeforsales.se så hjälper vi till så ni hittar en lösning som passar era behov.

Så här hjälper vi dig hitta rätt kandidater med hjälp av headhunting

För att säkerställa hög kvalitet i de rekryteringar vi genomför använder vi oss av en gedigen och genomarbetad process. Nedan beskriver vi vårt arbetssätt när vi genomför en fullständig headhunting-process. Headhunting använder vi när er kravprofil innehåller tydliga specifika krav och det finns anledning att tro att personer med den profil ert företag söker kanske inte är så aktiv i sitt arbetssökande, men däremot öppen för att byta företag om rätt möjlighet skulle infinna sig.”

ANALYS AV VERKSAMHETEN

Uppdraget startar genom att vi tillsammans med ledning och nyckelpersoner inom er organisation går igenom de förutsättningar som gäller för den befattning vi rekryterar till. Därefter sätter vi en tydlig kravprofil tillsammans med er där vi både listar utbildnings- och erfarenhetskrav samt önskade personlighetsdrag.

DOKUMENTATION

Efter analysen tar vi fram dokumentation av kravprofil, en beskrivning av uppdraget som används i kommunikationen med potentiella kandidater samt en sökstrategi, vilken vi kommer att arbeta efter. Vi tar även fram en annons som publiceras på de platser ni önskar och vi med vår erfarenhet rekommenderar. Annons och dokumentation stäms av med er innan publicering sker och kartläggning av marknaden påbörjas.

IDENTIFIERING AV POTENTIELLA KANDIDATER

När dokumentationen är godkänd av er påbörjar vi vårt searcharbete, dvs. kartläggning av marknaden i syfte att identifiera potentiella kandidater. Vi använder oss naturligtvis även av vårt egna nätverk av kandidater. När kartläggningen är dokumenterad, i form av en lista med ett stort antal kandidater, går vi igenom den med er. Vi tar då gärna emot era kommentarer och er syn på de potentiella kandidaterna samt företagen där de återfinns.”

INTERVJUFAS

Med utgångspunkt från sökstrategi samt kartläggning kontaktar vi nu potentiella kandidater. De mest intressanta personerna intervjuar vi och stämmer då bl.a. av tidigare erfarenheter och konkreta resultat samt motivation för den aktuella befattningen. Under intervjufasen gör vi kontinuerliga avrapporteringar och avstämningar med er som uppdragsgivare.

PRESENTATION AV KANDIDATER/ KUNDINTERVJU

I detta skede av processen avrapporterar vi vårt searcharbete och presenterar ett antal kvalificerade och motiverade kandidater för er. Vi väljer tillsammans ut tre till fyra av dessa kandidater som ni träffar för en intervju. Vid dessa intervjuer medverkar även en konsult från Made for Sales, om ni så önskar.

FÖRDJUPAD INTERVJU & REFERENSTAGNING

De kandidater som efter presentation bedöms som slutkandidater kallas till ytterligare intervju – en kompletterande och fördjupad bedömning av kandidaten i förhållande till den aktuella befattningen och organisationen. Vi använder oss av välbeprövade tester och genomför även gedigna referensintervjuer.

AVRAPPORTERING OCH ANSTÄLLNINGSBESLUT

Resultaten av den fördjupade intervjun samt referenstagningen sammanställs i en skriftlig rapport. Vi går igenom rapporten tillsammans med er som ett kompletterande underlag inför anställningsbeslut. Vi ger en rekommendation till anställning samt assisterar och samordnar de avslutande förhandlingarna inför anställning.

INTRODUKTION OCH UPPFÖLJNING – ON BOARDING

För att er nya medarbetare ska få en så framgångsrik start som möjligt, bistår vi gärna med råd och synpunkter rörande introduktion. Cirka sex månader efter påbörjad anställning genomför vi uppföljningssamtal både med er som uppdragsgivare och med er nya medarbetare. För att ytterligare korta ner startsträckan för er nya medarbetare kan vi även erbjuda en on boarding tjänst, där en av våra erfarna säljtränare anpassar ett säljcoachupplägg baserat på den nya medarbetarens behov.

 

Vill du
bli kontaktad

Ta mig till  Kunskapsbanken

Allt du behöver veta

Läs mer >

Ladda upp ditt CV här

Blog for Sales

Under "Aktuellt" samlar vi våra nyheter, events, tips och spaningar.

Läs alla våra nyheter >
Business / Made for Sales 12 March, 2018

Made for Sales- Tar pulsen på Sveriges säljare

Made for Sales vill bidra till att göra din arbetsdag som säljare ännu bättre! Därför har vi nu skapat Säljbarometern, en undersökning som årligen kommer publiceras för att mäta och […]

LÄS MER
Uncategorized / Made for Sales 8 March, 2018

Idag 8 mars är det Internationella kvinnodagen.

Idag 8 mars är det Internationella kvinnodagen. En dag som naturligtvis alltid ska uppmärksammas och reflekteras över, så länge den behövs. Från början, när internationella kvinnodagen instiftades år 1910, var […]

LÄS MER

Försäljningschef Stockholm Nord Östra

Innesäljare Stockholm

Account Manager Stockholm

Lediga tjänster för dig

Nedan ser du några av de spännande tjänster vi rekryterar till just nu - hoppas det finns något för dig!

Visa alla lediga tjänster >