"Made for Sales leder och skapar framtidens säljare
på uppdrag av Sveriges mest framgångsrika företag"

Läs mer

Made for Sales ambition är att vara en komplett kompetensförsörjningspartner inom försäljning. Vi har en helhetssyn på försäljningsutveckling och enligt vårt synsätt är det flera samverkande faktorer som tillsammans leder fram till framgångsrik försäljning. Ert företag behöver ha tydliga processer och strategier för säljorganisationen – ni behöver ha rätt individer på plats - ni behöver kontinuerligt kompetensutveckla individerna – ni kan också behöva viss flexibilitet i bemanningen av organisationen för att kunna möta konjunktursvängningar och andra yttre påverkansfaktorer som är svåra att planera för.

Vår ambition är att kunna hålla er som kund i ”handen” genom hela er förändringsresa till att bli en framgångsrik säljorganisation. Därför tillhandahåller vi fyra distinkta affärsområden - Rekrytering, Bemanning, Säljutbildning och Karriärutveckling. Dessa kan, vart och ett, stå på egna ben och hjälpa er som kund med specifika behov likväl som de kan kugga i varandra och bilda en enhet för de kunder som behöver ta ett större grepp på sin säljorganisation.

Vi finns också till för dig som enskild säljare och vi vill gärna vara ett bollplank genom hela din karriär. Därför  har vi valt att ägna en del av vår hemsida till det vi kallar "Min säljkarriär".

Att leverera bra resultat kommer självklart högst på vår agenda och därför har vi specialister inom varje affärsområde som kommer att ge dig som kund en leverans vi tror och hoppas du kommer att uppleva som något utöver det vanliga!

Läs mer om Made for Sales


Aktuellt

Under "Aktuellt" samlar vi våra nyheter, events, tips och spaningar.

Digitala Trender inför 2017

Häromveckan presenterade Fröjd sin spaning ”17 digitala ...

Läs vidare –

Säljbarometern

  Du har säkert hört historier om ...

Läs vidare –

Lediga tjänster

Nedan ser du några av de spännande tjänster vi rekryterar till just nu - hoppas det finns något för dig!

Visa alla